Hoe werkt het?

Ter aanvulling op bestaande jobcoaching

SEO jobcoaching is een unieke ondersteunende dienst. De tarieven en begeleidingsmogelijkheden hangen af van verschillende factoren, zoals de specifieke vaardigheden en kennis van de kandidaat, de omvang van de werkzaamheden, en de gewenste frequentie en methode van de begeleiding. Hieronder schetst SEO Job Coach Remco Tensen een aantal mogelijke scenario’s en tarieven.

Advies op afstand voor de uitvoer van SEO en het beheren van PPC campagnes:
Voor dit soort werkzaamheden kan het tarief variëren van €35 tot €85 per uur, afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de kandidaat en de grootte van het bedrijf. Bij een lager uurtarief kan er bijvoorbeeld sprake zijn van minder ervaring of een kleinere klantenkring. Bij dit soort werkzaamheden is periodieke begeleiding op de werkvloer niet per se nodig.

Periodieke begeleiding op de werkvloer:
Als er wel behoefte is aan periodieke begeleiding op de werkvloer, bijvoorbeeld om de kandidaat te motiveren en te ondersteunen, kan er een vast bedrag per sessie of dagdeel worden afgesproken. Het tarief hiervoor kan variëren van €250 tot €500 per sessie of dagdeel. Dit is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en de kennis en ervaring van de kandidaat.

Combinatie van advies op afstand en periodieke begeleiding op de werkvloer:
Als er behoefte is aan zowel advies op afstand als periodieke begeleiding op de werkvloer, kan er een combinatie worden afgesproken. Bijvoorbeeld een vast bedrag per maand voor het advies op afstand en een vast bedrag per sessie of dagdeel voor de begeleiding op de werkvloer. Het tarief hiervoor kan variëren van €1.500 tot €3.500 per maand, afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en de gewenste frequentie van de begeleiding.

Overleg de mogelijkheden met het UWV

Het kan interessant zijn om de kosten voor de begeleiding te delen tussen de werkgever en het UWV. Als de kandidaat een Wajong-uitkering of een andere soortgelijke subsidie ontvangt, kan het UWV mogelijk een deel van de kosten vergoeden. Door de kosten te delen wordt de drempel voor de werkgever om in te stappen lager, en is het voor de werkgever wellicht aantrekkelijker om de begeleiding in te kopen.

Omdat het gaat om vaktechnisch advies en begeleiding aan de kandidaat, is het in de meeste gevallen het meest logisch om de kosten rechtstreeks naar de werkgever te factureren. De werkgever is in dit geval namelijk de partij die het meeste direct profijt heeft van de begeleiding, omdat de kandidaat door de begeleiding beter in staat zal zijn om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren.

Als de persoon die begeleid wordt een Wajong-uitkering of een andere soortgelijke subsidie ontvangt, dan is het wellicht nog steeds mogelijk om de kosten te declareren bij het UWV. Echter, dit is afhankelijk van de precieze regeling die van toepassing is en het is aan te raden om hierover vooraf contact op te nemen met het UWV.